Våra produkter

Unnas produkter är baserade uteslutande på ekologisk mjölk. De innehåller ekologisk GOS som hjälper barnets matspjälkning, samt probiotika som stimulerar tarmfloran. Samtliga produkter är fria från palmolja.

produkter Unna Baby
Steg 1

Ekologisk Modersmjölksersättning

0 - 6 mån

produkter Unna Baby
Steg 2

Ekologisk Tillskottsnäring

6 - 12 mån

produkter Unna Baby
Steg 3

Ekologisk Mjölkdryck

12 mån+

Unna är den första ekologiska modersmjölksersättningen från Sverige.

På förpackningarna till Unnas produkter finns eko-lövet som märkning, som visar att produkterna är certifierade enligt EU:s eko-regler. EU:s regler för ekologisk produktion grundar sig en rad principer för att skydda miljön.

Så här tillreder du Unna ersättning i 8 enkla steg

Dosering görs med matskedsmått (1 msk = 6,5 g), och det är viktigt att måtten är strukna.

Obs: Unnas produkter innehåller inga medföljande doseringsmått, av miljöskäl.

Steg 1
Tvätta händerna.
Steg 2
Se till att nappflaska, mått och kastrull är rena.
Steg 3
Koka upp kallt vatten. Låt svalna till ättemperatur (fingervarmt).
Steg 4
Mät upp vattnet i nappflaskan.
Steg 5
Tillsätt rätt mängd pulver i flaskan. Kom ihåg att det ska vara strukna mått.
Steg 6
Tillslut flaskan och skaka/blanda tills pulvret löst sig.
Steg 7
Känn efter att blandningen inte är för varm genom att droppa lite på insidan av handleden. Smaka själv innan du ger till ditt barn. Mata barnet i famnen.
Steg 8
Servera ersättningen, tillskottsnäringen eller mjölkdrycken nylagad. Eventuella rester ska inte sparas.

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som undrar om Unnas produkter.

Nej, uppvärmd, färdigblandad ersättning bör drickas inom 1 timme. Släng eventuella rester eftersom det finns risk för bakterietillväxt.

Ja, blanda först ersättning enligt anvisningarna på förpackningen. Addera sedan bröstmjölken, och skaka flaskan igen. Klart!

Vi får en del frågor kring hur tillagningsmaskinen Baby Brezza tolkar vår doseringstabell, och Baby Brezza garanterar att Unnas samtliga tre produkter blir rätt doserade med den mäthjulsinställning som finns angiven för Unna på deras hemsida. Generellt gäller att Baby Brezza doserar i vikt, inte volym, vilket förklarar varför olika steg kan ha samma mäthjulsinställning. Så här förklarar Baby Brezza doseringen närmre:

”Maskinen doserar pulvret så att det ska motsvara tillverkarens (i det här fallet Unnas) doseringsangivelser. Olika pulversorter skiljer sig åt i karaktär (densitet, konsistens, fuktmängd, etc.) och därför kan det vara samma inställning på maskinen även om måtten skiljer sig åt. Baby Brezza Formula Pro Advanced är kalibrerad och inställd på att hälla upp pulvret i vikt (gram) och inte i volym – för att alltid bli enligt tillverkarens rekommendationer. I de fall där skillnaden är så pass liten och det gränsar mellan två olika inställningar godkänns den inställning som ger lite mer framför den som ger lite mindre för att näringen ska bli tillräcklig.

Alla pulversorter testas otroligt noggrant i vårt labb så att det ska bli korrekt enligt pulvertillverkarens rekommendationer.”

Baby Brezzas dosering förklaras också i den här videon.

Vi rekommenderar i så fall att du först värmer vattnet i micron och sedan tillsätter pulver. Ibland kan micron värma lite ojämnt, så det kan vara värt att kontrollera en extra gång att vattnet fått lagom temperatur.

Den stora skillnaden mellan Unnas mjölkdryck och vanlig mjölk är att mjölkdrycken är bearbetad till ett betydligt lägre proteininnehåll än komjölk, vilket små magar brukar ha lättare att bryta ner. Mjölkdrycken är mer lik modersmjölk till sammansättningen, och innehåller en rad vitaminer och mineraler som är viktiga för småbarn att få i sig. Bland annat är mjölkdrycken berikad med järn, för att tillgodose små barns ökade behov av järnintag.

Unnas mjölkdryck (steg 3, den mörkgröna förpackningen) är alltså lämplig för barn över 12 månaders ålder, endast som tillägg till barnets alltmer varierade kost. Kan serveras varm som kall, i mugg eller flaska.

Sammansättningen är reglerad enligt EU-lag och ska vara lämplig för att tillgodose näringsbehovet för spädbarn. Produkterna får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det kan innebära en hälsorisk för spädbarn. Se artikel 9 i förordning (EU) nr 609/2013.

Nej, varken Unna steg 1, 2 eller 3 innehåller palmolja. Våra källor till fett är solros, kokos och raps.

Läs mer i vårt forum

Om första tiden, matning, och om ämnen som rör föräldraskap i allmänhet. Om vår bransch, entreprenörskap, och spaningar från andra marknader. 

Vill du köpa våra produkter kan du göra det via någon av våra återförsäljare.

produkter Unna Baby

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.