Ekologisk mjölk Probiotika Ekologisk GOS Fri från palmolja Ekologisk mjölk Probiotika Ekologisk GOS Fri från palmolja

Våra produkter

Unnas produkter är baserade uteslutande på ekologisk mjölk. De innehåller ekologisk GOS som hjälper barnets matspjälkning, samt probiotika som stimulerar tarmfloran. Samtliga produkter är fria från palmolja.

0 - 6 mån
Steg 1

Ekologisk Modersmjölksersättning

fr. US$21,69

6 - 12 mån
Steg 2

Ekologisk Tillskottsnäring

fr. US$21,69

12 mån+
Steg 3

Ekologisk Mjölkdryck

fr. US$21,69

Unna är den första ekologiska modersmjölksersättningen från Sverige.

På förpackningarna till Unnas produkter finns eko-lövet som märkning, som visar att produkterna är certifierade enligt EU:s eko-regler. EU:s regler för ekologisk produktion grundar sig en rad principer för att skydda miljön.

Så här tillreder du Unna ersättning i 8 enkla steg

Dosering görs med matskedsmått (1 msk = 6,5 g), och det är viktigt att måtten är strukna.

Obs: Unnas produkter innehåller inga medföljande doseringsmått, av miljöskäl.

Steg 1
Tvätta händerna.
Steg 2
Se till att nappflaska, mått och kastrull är rena.
Steg 3
Koka upp kallt vatten. Låt svalna till ättemperatur (fingervarmt).
Steg 4
Mät upp vattnet i nappflaskan.
Steg 5
Tillsätt rätt mängd pulver i flaskan. Kom ihåg att det ska vara strukna mått.
Steg 6
Tillslut flaskan och skaka/blanda tills pulvret löst sig.
Steg 7
Känn efter att blandningen inte är för varm genom att droppa lite på insidan av handleden. Smaka själv innan du ger till ditt barn. Mata barnet i famnen.
Steg 8
Servera ersättningen, tillskottsnäringen eller mjölkdrycken nylagad. Eventuella rester ska inte sparas.

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som undrar om Unnas produkter.

Kan man spara resterna i flaskan till nästa matstund?

Nej, uppvärmd, färdigblandad ersättning bör drickas inom 1 timme. Släng eventuella rester eftersom det finns risk för bakterietillväxt.

Ja, blanda först ersättning enligt anvisningarna på förpackningen. Addera sedan bröstmjölken, och skaka flaskan igen. Klart!

Vi får en del frågor kring hur tillagningsmaskinen Baby Brezza tolkar vår doseringstabell, och Baby Brezza garanterar att Unnas samtliga tre produkter blir rätt doserade med den mäthjulsinställning som finns angiven för Unna på deras hemsida. Generellt gäller att Baby Brezza doserar i vikt, inte volym, vilket förklarar varför olika steg kan ha samma mäthjulsinställning. Så här förklarar Baby Brezza doseringen närmre:

“Maskinen doserar pulvret så att det ska motsvara tillverkarens (i det här fallet Unnas) doseringsangivelser. Olika pulversorter skiljer sig åt i karaktär (densitet, konsistens, fuktmängd, etc.) och därför kan det vara samma inställning på maskinen även om måtten skiljer sig åt. Baby Brezza Formula Pro Advanced är kalibrerad och inställd på att hälla upp pulvret i vikt (gram) och inte i volym – för att alltid bli enligt tillverkarens rekommendationer. I de fall där skillnaden är så pass liten och det gränsar mellan två olika inställningar godkänns den inställning som ger lite mer framför den som ger lite mindre för att näringen ska bli tillräcklig.

Alla pulversorter testas otroligt noggrant i vårt labb så att det ska bli korrekt enligt pulvertillverkarens rekommendationer.”

Baby Brezzas dosering förklaras också i den här videon.

Vi rekommenderar i så fall att du först värmer vattnet i micron och sedan tillsätter pulver. Ibland kan micron värma lite ojämnt, så det kan vara värt att kontrollera en extra gång att vattnet fått lagom temperatur.

Den stora skillnaden mellan Unnas mjölkdryck och vanlig mjölk är att mjölkdrycken är bearbetad till ett betydligt lägre proteininnehåll än komjölk, vilket små magar brukar ha lättare att bryta ner. Mjölkdrycken är mer lik modersmjölk till sammansättningen, och innehåller en rad vitaminer och mineraler som är viktiga för småbarn att få i sig. Bland annat är mjölkdrycken berikad med järn, för att tillgodose små barns ökade behov av järnintag.

Unnas mjölkdryck (steg 3, den mörkgröna förpackningen) är alltså lämplig för barn över 12 månaders ålder, endast som tillägg till barnets alltmer varierade kost. Kan serveras varm som kall, i mugg eller flaska.

Sammansättningen är reglerad enligt EU-lag och ska vara lämplig för att tillgodose näringsbehovet för spädbarn. Produkterna får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det kan innebära en hälsorisk för spädbarn. Se artikel 9 i förordning (EU) nr 609/2013.

Nej, varken Unna steg 1, 2 eller 3 innehåller palmolja. Våra källor till fett är solros, kokos och raps.

Vad betyder det att det är producerat i Skåne?

Vår fabrik i Bjuv, Skåne, har lång erfarenhet av tillverkning av modersmjölksersättning. Fabriken upprättades på 70-talet och har sysselsatt Skånebor sedan dess. Utöver ersättning tillverkas också välling och gröt i fabriken. Faciliteten är en av få i norra Europa som behärskar produktion av ersättning, en typ av produkt som både kräver specialkompetens och rent praktiskt och tekniskt en särskild miljö.

Ekologisk livsmedelsproduktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt. Man ska använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.
Ekologisk produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välmående.

Ekologisk odling betyder att man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Man får inte heller använda genetiskt modifierade organismer eller bestrålning.
Vidare ska fodret till djur vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och kunna få utlopp för sina naturliga beteenden.
Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet.

Ekologisk produktion bidrar till att minska spridningen av kemiska bekämpningsmedel, vilket bland annat är viktigt för att hålla sjöar och vattendrag friska.
Ekologisk framställning av livsmedel är också viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. På och kring en ekologisk odling finns betydligt fler arter av växter bin och andra pollinerare.
Omställningen till ekologiskt kommer framförallt att vara viktig för kommande generationer.

Nackdelarna med ekologisk produktion är att den generellt är mindre tidseffektiv. Ekologisk odling ger ofta lägre skördar eftersom man inte får använda kemiska medel för att bekämpa ogräs eller växtsjukdomar. De strikta regler som omger ekologisk produktion gör överlag att ekologiskt ger mindre mängd mat, varpå produktionen blir dyrare, liksom sedan priserna i matbutiken.

Ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, hållbarhet och transparens driver på utvecklingen inom både ekologisk och konventionell produktion. Konsumenters förväntan på producenter att ta hänsyn till miljön, samt människors och djurs hälsa tros bara bli starkare.

Vad är kalcium bra för?

Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion.

Vitamin A är viktigt för synen, samt för hud och slemhinnor.

Vitamin B1, eller också kallat Tiamin, är viktig för ämnesomsättningen och för funktionen av centrala nervsystemet.

Vitamin B12 behövs för att kroppens blodbildning och är nödvändig för nervsystemets funktion. B12 är också viktig för ämnesomsättningen.

C-vitamin är nödvändigt för kroppens uppbyggnad av brosk och ben. Vitamin C är också viktig eftersom den underlättar för upptag av järn.

D-vitamin behövs för uppbyggnad av tänder och skelett.

E-vitamin behöver kroppen för att skydda fleromättat fett mot nedbrytning. Vitamin E är en antioxidant.

Kroppen behöver K-vitamin för att blodet ska kunna levra sig, koagulera. I Sverige ges nyfödda bebisar en K-vitaminspruta för att minska risker för allvarliga blödningar. Kroppen saknar nämligen K-vitamin just vid födseln.

Varför behöver vi fett?

Fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras i fettväven som energireserv. Fettväven är dessutom värmeisolerande och ger skydd åt inre organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Fett behövs också för att kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Fetterna förser oss också med livsnödvändiga, så kallade essentiella, fleromättade fettsyror. Dessa fettsyror kan inte kroppen tillverka själv utan vi måste få i oss dem via maten. De essentiella fettsyrorna påverkar en rad funktioner i kroppen, bland annat blodtryck, blodets levringsförmåga och immunförsvaret. De essentiella, fettsyrorna är alfa-linolensyra (18:3) och linolsyra (18:2), de är specificerade enligt lagstiftning. Dessa fettsyror kallas omega-3 och omega-6.

Vår modersmjölksersätning och tillskottsnäring innehåller tre tillsatta fettsyror. Linolsyran och αlfalinolensyran kommer från fettblandningen solros, raps, kokos. Dokosahexalsyran (DHA) utvinns från alger.

Ja, linolsyran är den fettsyra som brukar kallas Omega 6 och αlfalinolensyran brukar kallas Omega 3. Båda dessa essentiella fettsyror kommer i vårt fall från fettblandningen solros, raps och kokos.

Alternativ till amning tros ha funnits i alla tider, där man experimenterat med mjölk från djur som kor, getter och åsnor. I början av 1800-talet kom de första vetenskapliga rapporterna som visade på sämre förutsättningar för överlevnad hos barn som inte ammats, utan uteslutande fått till exempel komjölk. 1838 publicerade den tyske forskaren Johann Franz Simonn den första kemiska analysen av innehållet i modersmjölk jämfört med komjölk, vilken sedan låg till grund för forskningen på modersmjölksersättning de följande decennierna. Bland annat visade analysen att komjölk har ett betydligt högre proteininnehåll och lägre kolhydratinnehåll än modersmjölk, vilket ledde till förståelsen för att komjölk var svårare att smälta än modersmjölk.

På 1860-talet utvecklade den tyske kemisten Justus von Leibig modersmjölksersättning i pulverform baserad på vetemjöl, komjölk, malt och kaliumvätekarbonat. Pulvret, som skulle blandas med upphettad komjölk, var den formula som dittills mest liknade modersmjölk, och blev den första modersmjölksersättningen att kommersialiseras. Formulan blev snart populär över Europa och några år senare fanns den även på den amerikanska marknaden. 1870 lanserade amerikanska Nestlé Infant Food den första modersmjölksersättningen som kunde blandas med vatten istället för mjölk – alltså den första helt kemiska produkten på marknaden.

I modern tid har tillverkare fortsatt att utveckla och finjustera sina formulas i enlighet med den senaste forskningen. De största framstegen som har gjorts de senaste åren är inom näring till barn födda prematurt eller med väldigt låg födelsevikt, samt inom formulas för spädbarn med allergier eller andra besvär med att processa mjölk.4 En annan utveckling på området är det ramverk av lagar och regler som tillkommit för att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter av modersmjölksersättning. Bland annat finns det reglerat inom EU hur sammansättningen av modersmjölk får se ut.

Även om den generella rekommendationen är att spädbarn ska ammas i minst sex månader, så kan dagens bebisar och föräldrar kan åtnjuta resultatet av många många års forskning och utveckling av modersmjölksersättning. De som inte ammar vara trygga med att de substitut som finns är de bästa som medicinsk forskning har att erbjuda.

Läs mer i vårt forum

Om första tiden, matning, och om ämnen som rör föräldraskap i allmänhet. Om vår bransch, entreprenörskap, och spaningar från andra marknader. 

Vill du köpa våra produkter kan du göra det via någon av våra återförsäljare.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.