Ett litet bolag med stort engagemang

Unna är startat och drivs av oss, Vendela och Linnea. Vänner, mammor och företagare. Vi erbjuder modersmjölksersättning och tillskottsnäring som – utöver att svara upp mot högt ställda krav gällande sammansättning och näringsinnehåll – också är närproducerade.

Men vi vill även bidra till ökad lyhördhet och förståelse för föräldrars olika upplevelser kring frågor om amning och ersättning. Allt för att skapa trygghet för den nya föräldern och för barnet.

Unna Unna Baby

"Vårt namn Unna kommer från fornnordiskans unn; att älska"

Allt för att skapa trygghet

Vi drivs av att skapa värde inom vår nisch, ersättning – dels genom att leverera en högkvalitativ produkt, men också genom att stå för förnyelse inom en kategori som saknat just det. Vi vill vara ett varumärke att relatera till, ett som ser och belyser de verkliga problemen och utmaningarna man kan möta första tiden med ett barn, framförallt när det gäller amning och flaskmatning.

Vi är själva föräldrar och förstår de utmaningar som kommer med föräldraskapet. Vi vet att allas situationer är olika och vill gärna utmana gamla sanningar och bidra till ett klimat utan fördomar eller pekpinnar. Ödmjukhet och stöttning tror vi skapar trygghet för den nya föräldern.

Hur svårt kan det vara?

På en skala kan amning vara allt från omöjligt till underbart. Det kan också variera över tid. Relationen till amning är olika för alla, men i grunden är det naturligt och bra att amma. Bröstmjölk är en otrolig lösning på barnets matbehov under de första månaderna.

Faktum är att de allra flesta nyblivna mammor vill amma sitt barn. Det är en plan A som fungerar för många. Som tur är går inte jorden under om plan A inte fungerar, av fysiska eller praktiska skäl.

Unna Unna Baby

Vi vill vi stötta dig i dina val kring din bebis

Unna är inte för dig som misslyckas, utan för dig som vill ha en lyckad lösning.

Som nybliven mamma kan man var så fylld av känslor att de svämmar över och fladdrar fritt omkring en. Man vill ge sitt barn allt. Om du då vill amma, men inte får det att fungera kan det kännas som ett misslyckande. Rent av som om du är en sämre förälder. Lita på oss; förmågan att vara en bra förälder hänger inte alls ihop med om du ammar eller inte.

Barn som får ersättning har samma förutsättningar att må bra som de barn som ammas. Med Unna vill vi ta udden av stress och drama kring amning. Vi vill bidra till att modersmjölksersättning ses som en bra plan – som komplement till amning eller som enda föda. Ersättningen kan rent av vara den bästa lösningen för alla inblandade.

Rätten till en trygg förlossning

Runtom i världen föds ett nytt barn var tredje sekund, under alla slags omständigheter. Med initiativet en trygg start vill vi skapa en gemensam angelägenhet att ställa sig bakom: rätten till en trygg förlossning.

Läs mer om vårt initiativ eller bidra till vår insamling till Läkare utan gränser. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Sett oss i Draknästet?

Ja, vi på Unna är stolta och glada över vår medverkan i SVT’s program Draknästet. Vi hade aldrig kunnat ana att vår första investerarpitch skulle bli på TV, men så blev det! Missa inte!

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.