En trygg start

Utöver att erbjuda svensktillverkad ekologisk modersmjölksersättning & tillskottsnäring vill vi som föräldrar, genom vårt företagande, bidra till att skapa bättre förutsättningar för en trygg start för alla. En trygg start för bebis och dess föräldrar anser vi börjar med en trygg och säker förlossning.

Säkra förlossningar

När man föder barn får man en otrolig påminnelse om hur skört livet är. Det man som blivande mamma går igenom under förlossningen blir nästan ofattbart att förstå att kvinnor världen över går igenom under alla möjliga omständigheter. I de flesta fall under omständigheter som är långt ifrån så säkra och trygga som de oftast är i Sverige. Faktum är att kvinnor i många delar av världen föder med befogad oro och rädsla för sitt eget och/eller sitt barns liv. Förlossningsvård kanske inte finns inom räckhåll, och om den finns är den undermålig.

Vi som föräldrar och grundare av Unna har bestämt oss för att göra det vi kan för att förbättra läget och kämpa för ökad tillgänglighet och kvalitet på förlossningsvård i utvecklingsländer. Vi vill göra det vi kan för att fler ska få en trygg start.

Till förmån för läkare utan gränser

Med initiativet en trygg start vill vi skapa en gemensam angelägenhet att ställa sig bakom: rätten till en trygg förlossning. Genom Unna kommer vi aktivt jobba för att lyfta frågan om rätten till en trygg och säker förlossning, och mer direkt kommer en del av våra försäljningsintäkter att gå till Läkare utan gränsers viktiga arbete för trygga och säkra förlossningar.

Läkare utan gränser verkar över hela jordklotet och främjar en trygg start för barn och föräldrar genom olika arbeten. På vissa platser kan en viktig del för att förbättra utsikterna för att barn och mamma ska klara av förlossningen vara att informera om vikten av att föda på en sjukvårdsinrättning. Nästa steg kan vara att förmedla fordon så att gravida kan ta sig dit vård finns när förlossningen startar. Vidare är jobbet med malariabehandling för gravida viktigt eftersom det är så riskfyllt för fostret.

Läkare utan gränser står bakom flera inrättningar för kvinnohälsovård världen över, där graviditet, förlossning och eftervård är huvudsakliga funktioner. Även psykiskt stöd, amningshjälp och hjälp med tillmatning är viktiga delar dessa sjukhus.

Vill du vara med och engagera dig?

Vill du vara med och engagera dig för att göra förlossningsvård tillgänglig för fler, och jobba för att förbättra den vård som finns? Eller är du engagerad i frågan och har lust att samarbeta? Har du förslag eller idéer? Vi tror att samlade krafter är de bästa – så kontakta oss gärna!

Vill du redan nu göra en enkel men god gärning i frågan kan du bidra till vår insamling till Läkare utan gränser här.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.