Produkten_som_inte_får_marknadsföras

Vissa saker får vi inte prata om

Det är ju knappast olagligt att inte kunna amma eller att ge sitt barn modersmjölksersättning. Men däremot är det olagligt att informera om alternativ till amning via marknadsföring.

De flesta blivande mammor planerar att amma sitt barn, vilket är en ‘plan A’ på alla sätt. Men, om amningen inte fungerar, inte räcker till, eller om du väljer att inte amma, så finns det ju faktiskt en riktigt bra alternativ plan. Men alternativ till amning får inte marknadsföras.

Hur kan det vara så?

Vi följer en etisk kod som upprättades 1981 av WHO (Världshälsoorganisationen). Den innebär att vi inte får marknadsföra modersmjölksersättning. Vidare har riksdagen tolkat WHOs etiska kod i en svensk lag som förbjuder marknadsföring av modersmjölksersättning. Reglerna är strikta. Därför har vi bara lite information om modersmjölksersättning på vår hemsida och ännu mindre i vår övriga marknadsföring. Råd kring både modersmjölksersättning och amning får du bäst av BVC. 

Ibland beskrivs modersmjölksersättning som en sista utväg, något att ta till efter att ha provat precis ALLT annat. Om du vill amma, men inte får det att fungera kan det därför kännas som ett misslyckande. Rent av som om du är en sämre förälder. Tyvärr tror vi också att regleringen som omger marknadsföring av våra produkter kan bidra till att föräldrar som behöver ge sitt barn modersmjölksersättning eller tillskottsnäring kan känna sig ifrågasatta eller få ett sämre bemötande. Vi på Unna tycker att det här är en fråga som tål att luftas, för barn kan ju faktiskt matas på olika sätt. Vi vill jobba för att bryta polariseringen där amning ställs mot flaskmatning. Vi vill dessutom:

vara tydliga med att förmågan att vara en bra förälder inte hänger ihop med om du ammar eller inte.

– skapa trygghet och lätta på dåliga samveten kring amning.

– bidra till ökad lyhördhet och förståelse för olika föräldrars upplevelser kring frågor som rör matning av små barn. 

Är du nyfiken och vill veta mer – läs på om både grunden till WHO’s rekommendation, om WHO’s råd idag och om den svenska lagstiftningen! Till exempel via Riksdagens hemsida och hos WHO.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Om första tiden – med Isabel Boltenstern

Som ex-utmattad visste hon att livet med barn skulle kunna bli utmanande. Men genom utmaningar har Isabel fokuserat på att hitta lösningar, och delar med sig av dem på ett inspirerande, befriande sätt!

Vad är ekologisk livsmedelsproduktion?

Ekologisk produktion utmärker sig inom tre områden: 1. Hur man hanterar skadegörare och ogräs. 2. Hur man ser till att växter får tillräckligt med näring. 3. Vad man utfodrar djuren med och hur djuren hålls.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.