ekologisk produktion gynnar biologisk mångfald

Vad är ekologisk livsmedelsproduktion?

Ekologisk produktion utmärker sig inom tre områden: 1. Hur man hanterar skadegörare och ogräs. 2. Hur man ser till att växter får tillräckligt med näring. 3. Vad man utfodrar djuren med och hur djuren hålls.

Ekologisk livsmedelsproduktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt. Förenklat man säga att det går ut på att använda naturresurser såsom jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välmående.

Ekologisk odling betyder att man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Man får inte heller använda genetiskt modifierade organismer eller bestrålning. Vidare ska fodret till djur vara ekologiskt och till största delen vara odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och kunna få utlopp för sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet.

Varför är ekologiskt bra?

Ekologisk produktion bidrar till att minska spridningen av kemiska bekämpningsmedel i naturen, vilket bland annat är viktigt för att hålla sjöar och vattendrag friska. Det ger också mat fritt från rester av bekämpningsmedel och/eller läkemedel. Inom ekologiskt jordbruk behövs inte heller någon omfattande import av konstgödsel, som i sig är en kräver stor mängd fossil energi för att framställas.

Ekologisk framställning av livsmedel är också viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. På och kring en ekologisk odling finns betydligt fler arter av växter, bin och andra pollinerare. Omställningen till ekologiskt kommer framförallt att vara viktig för kommande generationer.

Nackdelarna med ekologisk produktion är att den är mindra tidseffektiv. Ekologisk odling ger ofta lägre skördar eftersom man inte använder kemiska medel för att bekämpa ogräs och växtsjukdomar. De strikta reglerna som omger ekologisk produktion gör överlag att ekologiskt ger mindre mängd mat, varpå produktionen blir dyrare, liksom sedan priserna i matbutiken. Enligt jordbruksverket skulle Sverige på kort sikt inte klara att producera lika mycket som idag om det bara fanns ekologisk jordbruk.

Ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, hållbarhet och transparens genom värdekedjan driver på utvecklingen inom både ekologisk och icke-ekologisk produktion. Konsumenters förväntan på producenter att ta hänsyn till miljön, samt människors och djurs hälsa tros bara bli starkare.

Inom EU måste ett livsmedel med ekologisk märkning innehålla minst 95% ekologiska ingredienser och följa EU:s regelverk för ekologisk produktion. De märks med eko-lövet!

Referenser:
Jordbruksverket
Livsmedelsverket

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Modersmjölksersättningens historia

Strävan efter att hitta ett fullgott alternativ till modersmjölk har funnits i alla tider. Århundraden av utveckling och forskning ligger till grund för de trygga substitut som finns idag.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.