NY times

Larmet i USA: Brist på bröstmjölksersättning

Bristen på ersättning i USA har byggts upp under coronapandemin och skapar både oro och frustration bland föräldrar.

Sedan våren 2022 har det rått brist på modersmjölksersättning på de amerikanska livsmedelsbutikernas hyllor. I maj i år uppgavs butiker över hela landet ha infört begränsningar på antal produkter per köp och hushåll för att förhindra total slutförsäljning, och läget är fortfarande skört – flera månader efter att krisen uppstod. Under året har massvis med föräldrar i USA blivit utsatta för så kallad scamming där de tvingats köpa produkter till hutlösa priser av de som utnyttjat situationen för egen vinning. Kanske än värre har bristen på vissa håll lett till att föräldrar försökt blanda till egen ersättning, vilket experter varnat för riskerna med.

Orsakerna bakom den plötsligt låga tillgången på bröstmjölksersättning berodde på två saker. Dels var branschen i ett skört läge i början av året, efter att ha lidit av stopp och förseningar i leveranskedjorna under hela coronapandemin. När sedan en av de största Amerikanska producenterna tvingades stänga ner sin tillverkning och återkalla produkter till följd av att man upptäckt bakterier i en av produktionsanläggningarna var krisen ett faktum.

Som svar på det allvarliga läget tog president Joe Biden i juni till två viktiga åtgärder: Dels åberopade han en federal lag från 50-talet; Defense Production Act, för att försäkra att inhemsk produktion av ersättning skulle få prioritet i fabriker, och dels gavs klartecken för massimport av ersättning för att kortsiktigt komma till bukt med krisen. Genom att göra Defense Production Act gällande kunde Biden kräva av bolag att prioritera produktion av särskilda ingredienser för att förse just producenter av modersmjölksersättning med – före andra företag som beställt samma ingredienser.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Tillmatning med ersättning

Vissa barn kan behöva tillmatas med ersättning den första tiden. Du har rätt till information och hjälp från vårdpersonalen kring vad som gäller för ditt barn.

Öronmärkt pappaledighet

Pappakvot i föräldraförsäkringen verkar ha stor betydelse för huruvida pappor tar ut föräldraledighet från jobbet. Exempel från de Nordiska länderna.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.