Tillmatning med ersättning

Vissa barn kan behöva tillmatas med ersättning den första tiden. Du har rätt till information och hjälp från vårdpersonalen kring vad som gäller för ditt barn.

Ibland kan en nyfödd bebis behöva tillmatning med hjälp av ersättning. Sjukvårdspersonal vid förlossning, BB och på BVC ska kunna hjälpa och informera om vad som gäller för varje barn. Tillmatning från födsel rör ofta bebisar som är för tidigt födda eller som fötts med relativt låg födelsevikt. Ibland kan barn som går ner mer än 10% av sin födelsevikt också behöva matas med tillägg i form av ersättning. För vissa som vill amma tar det längre tid att få igång mjölkproduktionen, varpå barnet också kan behöva få ersättning för att få i sig tillräckligt med energi den första tiden. Är önskan att kunna amma är det viktigt att ändå aktivt försöka stimulera igång mjölkproduktionen, till exempel genom att låta barnet suga på bröstet. Det finns gott om stöd och hjälp att få kring att komma igång med amningen, även om barnet av någon anledning inte suger. I regel gäller att ju närmre förlossningen desto enklare är det att stimulera igång mjölkproduktionen.

Kristin Svensson, barnmorska och specialist på amning vid Karolinska universitetssjukhuset, ger följande fyra råd för att få igång bröstmjölksproduktionen i de fall när barnet inte suger:

  1. Fortsätt ha mycket hud-mot-hudkontakt: det stimulerar amningsbeteendet
  2. Stimulera brösten vid minst 8 tillfällen per dygn
  3. Stimulera hellre korta stunder och ofta, än länge och mer sällan
  4. Ju snarare du startar desto fortare kommer mer mjölk

Referens: Svensson, K. 2019-06-19. Sammanställning: Att tänka på när barnet får extra mjölkersättning utöver amning. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs sammanställningen i sin helhet på: https://www.karolinska.se/for-patienter/graviditet-och-forlossning/for-den-nya-familjen/amning-rad-och-tips/att-tanka-pa-nar-barnet-far-extra-mjolkersattning-formula/

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Om första tiden – med Fatma Guettou

Fatma är trebarnsmamman som bytte bana – från cancerforskare till att bygga bolag kring sin hobbyverksamhet, att sy dockor. Vi pratar om hur barn och föräldraledighet gjorde att hon omvärderade tillvaron, och om hur hon upplevt bebistiden.

Kvinnligt ägande

Är det viktigt med ägarskap? Vi har läst Ownershifts senaste rapport som handlar om kvinnligt bolagsägande, och reflekterar över insikterna.

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.