Om små, viktiga smakportioner

Födoämnesallergi kan förebyggas under det första halvåret i livet. Läs spännande studie från forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Oslo om hur tidiga, mycket små smakportioner kan göra immunförsvaret tolerant. Artikeln publicerades i The Lancet under sommaren 2022.

Dela inlägget

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.