Cookie policy

WHO-koden

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. UNNA stödjer detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

The WHO Code

The WHO recommends exclusive breastfeeding for the first 6 months. UNNA fully supports this as well as continued breastfeeding along with the introduction of a varied diet as advised by child health services.